CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP HỶ VÂN
Trụ sở: Khu Cầu Gáo, Đại Phùng, Đan Phượng, H.Đan Phượng, Hà Nội
Cơ sở 2: xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Điện thoại: 0969 690 155 – 0912 365 384