Khí Hidro

Hidro là một nguyên tố hóa học có nguyên tử khối bằng 1, là nguyên tố nhẹ nhất, Hidro có công thức hóa học là H2, là khí dễ cháy

Danh mục: