Khí Nito

Áp suất nạp (bar): 150 bar, 200 bar.

Dung tích khí nén:  Chai chứa 10 lít, chai 40 lít, 47 lít, 50 lít, bình xl45.

Đặc tính sản phẩm: Khí Nito không độc, không màu, không mùi, không vị, không hỗ trợ sự sống, sự cháy

Danh mục: