Khí Ôxy

Áp suất nạp (bar): 150 bar, 200 bar.

Dung tích khí nén:  chai chứa 10 lít, chai 40 lít, 47 lít, 50 lít, bình xl45.

Đặc tính sản phẩm: Hỗ trợ sự sống, không độc, không gây nổ.

Danh mục: